Ibland avslutar vi yogan med att sitta och rita det vi upplevt i yogasagan.

Om barnyoga

Jag tycker det är viktigt att alla barn får känna att de är bra precis som de är, att de duger. Att de behövs. I yogan får barnen vara sig själva helt utan krav och prestation.  Genom yogan tränar de sig i att känna in sin egen kropp. De lär sig lyssna inåt, på sig själva och sina behov.

I samhället idag matas vi med intryck hela tiden. Jag tror det är oerhört viktigt att under sin uppväxt få ganska frekventa pauser från yttre intryck för att lättare kunna lära känna sig själv och att växa upp och göra val som är rätt för en själv. Att pausa intryck utifrån är också viktigt för att vi ska få den så viktiga återhämtningen som vi alla behöver. Genom yogan får vi det, en blir mer grundad och hittar lättare kontakt med våra känslor.

I barnyogan yogar vi i form av en yogasaga. Vi uppmärksammar det så viktiga andetaget igenom hela passet. Vi rör oss i olika positioner och avslutar med en skön stunds vila. Yogan utgår alltid från att göra det som känns bra för dig. Om något inte känns bra, så anpassa så det blir bra för dig.

Regelbundet yogautövande påverkar bland annat koncentrationsförmågan, reducerar stress och kan förbättra sömnen.


Om tonårsyoga

Efter att ha hittat hem i yogan som vuxen har jag många gånger tänkt tanken: ”Tänk om jag hade upptäckt yoga redan som tonåring.” Jag förstår att det hade varit en hjälp för mig då jag växte upp.

Tonårstiden är ofta en ganska omvälvande tid med många känslor och tankar att ta hand om. När vi yogar kommer ofta olika känslor till ytan. Vi tränar oss i att tillåta det, acceptera de olika känslorna att få finnas. För känslor behöver få finnas, de behöver få ta plats. Även de lite jobbigare känslorna. När vi yogar kommer vi lättare i kontakt med oss själva, det blir lättare att känna vad som känns bra och är rätt för mig, och stå emot yttre påverkan och grupptryck.

Tonårsyogan är specifikt utformad för att vara en hjälp under tonårstiden. Yogan ger tonåringar en stund att var i nuet, helt utan prestation. Ju mer vi övar det på yogamattan, desto lättare blir det att hitta dit även utanför yogamattan.

Vi medvetandegör andetaget, tränar oss att känna in hur vi andas medvetet och uppmärksammar vad som händer i oss när vi gör det. Andningsövningarna, de fysiska sekvenserna och avslappningen i yogan förbättrar bland annat vår förmåga att hantera stress, öka koncentrationen och förbättrar sömnen.

I tonårsyogan fokuserar vi mycket på att känna efter vad som känns bra, att hitta in i yogan på ett sätt som känns skönt för just mig. Det finns aldrig några krav och måsten.  Något som jag genom yogan hoppas kunna hjälpa ungdomar att hitta in till är att ”Jag är bra. Precis som den jag är.” En massa självkärlek, alltså!Tonårsyoga

Kontakta mig gärna om du är intresserad av tonårsyoga, maria@mariasyogastund.se

 Önskar du att jag kommer till skola, fritidsklubb eller till privat grupp för att leda tonårsyoga så hör av dig!


Barn-och tonårsyoga som komplement till annan träning

Kanske är du ledare för eller spelar själv någon form av lagidrott. Visste du att yoga kan vara ett utmärkt komplement till den vanliga träningen?


När vi yogar tränar vi oss i att vara närvarande och fokuserade i nuet och i den egna kroppen. De andningsövningar, fysiska sekvenser och avslappningsövningar vi gör hjälper till att förbättra vår förmåga att hantera stress, öka koncentrationen och hålla kroppen stark och smidig. Vi lär oss kroppskännedom och acceptans. Vi uppmärksammar det så viktiga andetaget som ju är med i allt vi gör. En bra andning påverkar hur vi mår och allt vi gör.


Är du nyfiken på att införa yoga som komplement till era ordinarie träningar? Yogan kan anpassas till era behov. 


Hör av dig!