Om MediYoga

Kärnan i MediYoga är att skapa balans i kroppen: fysiskt, emotionellt och mentalt. MediYoga stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem. MediYogan bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. Det är en yogaform med fokus på hela människan, både på det fysiologiska och på människan som energivarelse.

 

Att utöva MediYoga hjälper till att reducera stress och stressrelaterade problem. MediYogans positivia effekter har visats genom studier vid en rad olika sjukdomstillstånd. Några av de tillstånd där MediYoga visat goda resultat är vid stress och utmattning, efter hjärtinfarkt, ospecifika ryggbesvär, ångest, sömnbesvär, huvudvärk. MediYoga används idag på många sjukhus och andra vårdinrättningar i Sverige.

 

I MediYoga har yogapassen en tydlig struktur och uppbyggnad. De delar som ingår i övningarna i passen är andning, fysiska positioner, fysiska rörelser, ögonposition och ljud. Grunden och den röda tråden i träningen är andningen som är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Passen avslutas med avslappning och en längre meditation.

 

Övningarna utförs med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Alla kan därför utifrån sina egna förutsättningar delta i utövandet av MediYoga. Yogan utförs antingen sittande på golvet eller på en stol.

Du behöver inte ha några förkunskaper. Alla kan praktisera MediYoga!


Vill du veta mer?

Vill du läsa mer om MediYoga hittar du information på MediYogas hemsida. Där hittar du bland annat resultat från  studier och mer djupgående information om MediYoga
http://mediyoga.se