Livet som helhet - Utrymme för kreativet

Att naturen har en läkande påverkan på oss människor, det vet vi, det finns det studier gjorda på. Jag upplever själv en omedelbar effekt på både kropp och sinne när jag kliver in i skogen. Axlarna sänks, andtaget blir lugnt, en inre frid infinner sig. All stress rinner av, nuet och stunden blir påtaglig. I den stillhet som blir växer utrymmet för någonting annat. Det som finns inuti kan börja växa, expandera. När sorlet runtomkring försvinner och de där distraktionerna i livet som finns där men som vi kanske inte tänker på skalas bort, då skapas utrymme för kreativiteten att få ta sin plats.

 

För några år sedan hade jag aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle använda skogen som arbetsplats. Det har såklart lite att göra med att jag arbetade som sjuksköterska och det var praktiskt inte möjligt. Men inte bara. Jag upplever att samhället inte riktigt är utformat så, vi använder inte den fantastiska resursen riktigt. Insikten att skogen kan få vara min arbetsplats ibland har vuxit fram i takt med en ökad medvetenhet om mig själv, vad jag mår bra av, och ett arbete med att skala bort och inte bry mig så mycket om andras förväntningar, samhällets, eller vad jag tror andra tycker. Jag har förstått vad jag mår bra av och när jag fungerar som bäst.

 

När bruset tystnar utanför så hör vi det som finns inuti och kan lyssna på det. Skogen som plats i kombination med promenaden där, att få röra sig, kan verkligen locka fram de mest briljanta idéer. Tänk om fler arbetsgivare klev utanför boxen och vågade använda sig av det. Ibland är målet lite väl inriktat på resultat och produktion. Men tänk om vi allt oftare vände på perspektivet? Släppte lite av de kraven och såg vad som händer när vi prioriterar in utrymme för icke-produktiv tid. Det kanske är då det blir som bäst? Bra för individens hälsa med natur, frisk luft, rörelse, frihet. En känsla av att få utrymmet till att använda sin kreativitet. Bra för arbetsgivaren med friskare, nöjdare, gladare medarbetare och en massa briljanta idéer som kan komma företaget till gagn.

 

Jag tror det är viktigt på en arbetsplats att man får känna att ens kreativitet och kompetens tas tillvara. Min egen erfarenhet av det är i alla fall att det är så. 

Med coronan har vi sett att det på många sätt går att ställa om. Arbete hemifrån har blivit en nödvändighet för många och det har lösts fast det för många inte varit ett tänkbart alternativ innan. Tänk om vi oftare kunde flytta ut i naturen! Fruktstund på en filt i närmsta park? Promenadmöte i skogen? En timmes reflektionspromenad på arbetstid varje vecka?

Jag tror att vi ibland skulle må bra av att både tänka och arbeta lite mer utanför boxen.

Kram och njut av vårsolen!